Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Cối xay gió Hà Lan

Mọi người thường xuyên đưa Hà Lan được gọi là "cối xay gió", Hà Lan là một đất nước của hơn 10 triệu người ở Tây Âu. Nó thực sự được gọi là "Hà Lan". "Hà Lan" là thấp có nghĩa là "Cây lan" là diện tích đất, với nhau gọi là "đất nước thấp". Hà Lan quốc gia một phần ba diện tích ngay trên biển Bắc 1 mét trên mực nước biển, gần một phần tư của khu vực là dưới mực nước biển, thật sự là "Hà Lan".

Hà Lan nằm trên trái đất hiện hành westerlies, Sheng thổi gió hướng Tây quanh năm. Trong khi đó là trên Đại Tây Dương, là một khí hậu đặc trưng của đại dương Quốc gia, vô tận năm của vùng đất biển khoe. Điều này thiếu các nguồn tài nguyên nước và sức mạnh của Hà Lan, cung cấp một bồi thường rộng lượng gió.

Cối xay gió Hà Lan [1] (Netherlangish windmills), truyện cổ tích và khó hiểu, quay kéo dài cong, dường như được tĩnh, nhưng năng động, tĩnh và năng động trong hội nhập tĩnh, tĩnh và năng động, không daydream rất nhiều. Sự quyến rũ về đạo Đức, truyền thuyết, vĩnh cửu......