Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Bóng in bóng in ấn hiệu quả phân phối chương trình

Khí cầu in ấn và phân phối chương trình: theo khách hàng, khu vực cho phép các địa điểm như thành phố, Quận, khu vực, đường phố, công viên, cộng đồng, trạm, Trung tâm mua sắm, siêu thị, trường học, bệnh viện và như vậy.

Trên bề mặt của các doanh nghiệp quả bóng, kinh doanh logo in trên mẫu Lễ kỷ niệm, ngôn ngữ quảng cáo, văn bản và quảng cáo khác để mở rộng khả năng hiển thị và bán sản phẩm của họ. Tại các quốc gia Hoa Kỳ và phương Tây đã chiếm ưu thế, trở thành công ty lớn là tàu sân bay quan trọng của việc quảng cáo. Cộng hòa nhân dân Trung Quốc mở cửa kinh tế và phát triển những năm gần đây, Cộng hòa nhân dân Trung Quốc các doanh nghiệp, các doanh nghiệp ngày càng kết hợp với một khinh khí cầu in ấn hiệu quả để quảng bá thương hiệu của mình. Khí cầu in ấn cộng hòa nhân dân Trung Quốc các doanh nghiệp nhập vào thị trường cho một loại mới của quảng cáo phương tiện truyền thông, kinh tế và giá cả phải chăng. Trong lễ kỷ niệm, chu thanh, quảng cáo sản phẩm mới, các hoạt động xúc tiến bán hàng như quà, balloon in ấn tờ rơi, người gắn liền in bóng bay vào hàng chục người dân để đạt được các thương hiệu quảng cáo.